Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

Sběrná místa tříděných odpadů

SBĚRNÉ MÍSTO POD DRAHOU:

Provozní doba: v letním období každou neděli od 14:00 – 16:00 hodin, v zimním období po domluvě s pracovníky na úklid obce (tel. 606 050 415) v pracovní době zaměstnanců

Ukládání odpadů je bezplatné a je podmíněno zaplacením místního poplatku za komunální odpad v příslušném roce.

 

Druhy sbíraných odpadů:

1. do přistaveného kontejneru na OBJEMNÝ ODPAD

domovní odpad, který nelze pro jeho objemnost uložit do popelnice, např. koberce, matrace, plastové nádoby většího objemu, linoleum atd.

 

2. do přistaveného kontejneru na BIOODPAD

    zahradní odpad, listí, tráva, větve menšího průměru, piliny, dřevní štěpka, zbytky ovoce, zeleniny, pečiva, skořápky apod.

 

3. ELEKTROODPAD - odebírají se i různé spotřebiče na elektrický proud,  např. televizory, DVD, rádia, videokamery, PC včetně monitorů, roboty,  konvice, žehličky, vařiče, kalkulačky, elektrické hračky apod.

 

4. NEBEZPEČNÝ ODPAD (např. akumulátory, plechovky od barev a chemikálií,  lednice a mrazničky) - se sbírá  pouze po vyhlášení datumu sběru obecním úřadem (2x ročně - jaro, podzim) 

Stavební odpad na sběrné místo nepatří!

 

SBĚRNÉ MÍSTO V MALÁTOVĚ ULICI U HASIČSKÉ ZBROJNICE:

  1. Kontejner na sklo – bílé a barevné
  2. Kontejner na kovy
  3. Popelnicová nádoba na baterie
  4. Popelnicová nádoba na kuchyňský olej
  5. 2x sběrný box na textil

 

SBĚRNÉ MÍSTO VE SLOUPENSKÉ ULICI U BYTOVÝCH DOMŮ:

  1. Kontejner na sklo
  2. Kontejner na kovy
  3. Sběrný box na textil

 

SBĚRNÉ MÍSTO V ULICÍCH KOMENSKÉHO A V SÁDKU:

  1. Kontejner na sklo

 

SBĚRNÉ MÍSTO NA NÁDVOŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

  1. Klecový kontejner na papír

 

Ukládání odpadů mimo prostory sběrných míst bude považováno za porušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Skřivany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a může za to být uložena pokuta.

                                                                             

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO