Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

Hřbitov

Obec Skřivany - jako provozovatel pohřebiště upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, že dle platného Řádu veřejného pohřebiště Skřivany (dále jen „řádu“) je pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti možné pouze se souhlasem správce pohřebiště.

Žádáme Vás tedy, aby v případě pohřbu, uložení urny atd. byl o tomto písemně vyrozuměn obecní úřad. Zde naleznete formulář žádosti o souhlas provozovatele pohřebiště.

Žádost po vyplnění doručte na Obecní úřad Skřivany. 

Žádáme nájemce hrobových míst, aby na OÚ Skřivany hlásili:

  •  změnu adresy místa pobytu
  •  změnu nájemce

 

Cena za nájem hrobového místa:

  • hrobové nebo urnové místo ................................................................. 6,- Kč/m2/ rok
  • kolumbárium: za 1 místo, pro uložení max. 2 uren ............................. 40,- Kč/rok
  • služby s nájmem spojené ...................................................................  50,- Kč/rok

 

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na dobu určitou, a to vždy od 1.1. následujícího roku na dobu 10 let.

Kontaktní osoba: Martina Tobolková, referentka OÚ Skřivany, tel. 495 491 318


Kontaktní osoba a osoba oprávněná k provádění výkopových prací, pohřbívání lidských ostatků do hrobů a hrobek, provádění exhumací, vyzvedávání a vydávání uložených uren

Miroslav Marek, J. E. Purkyně 1595, Nový Bydžov, IČ 49341430, tel. 602 104 772

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO