Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

Domov sociálních služeb

Domov sociálních služeb

Domov sociálních služeb Skřivany je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Historie domova sahá do roku 1964, kdy 1. 7. tohoto roku zahájil svoji činnost ještě jako Ústav sociální péče ve Skřivanech, který byl součásti Okresního ústavu sociálních služeb.

Od 1. 1. 1991 byl naším zřizovatelem Okresní úřad v Hradci Králové, a od 1. 1. 2003 je jím Královéhradecký kraj.

  • V současnosti poskytujeme pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení pro celkem 78 osob s mentálním postižením, z toho je kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením 74 osob a kapacita služby chráněné bydlení 4 osoby.
  • Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v areálu na ul. Dr. Vojtěcha, který byl uváděn do provozu postupně od r. 2008. V tomto roce byla uvedena do provozu první část areálu – to tři domky (nazvané jednoduše A, B, C), každý s kapacitou 12 klientů, s ubytováním v jedno a dvou lůžkových pokojích, a dále pavilon D pro sociálně-aktivizační činnosti. Je zde rovněž umístěna Chráněná dílna firmy JuWital s.r.o. Praha, zajišťující pracovní příležitost pro část našich obyvatel.  Součástí tohoto pavilonu je i nová prádelna a zázemí pro údržbu.
  • V březnu 2010 byl v tomto areálu otevřen další nový objekt – pavilon E. Zde žije 38 uživatelek s vyšší mírou ošetřovatelské péče, ubytování je řešeno formou 3 domácností na jedno a dvou lůžkových pokojích. Součástí budovy je i odpovídající zázemí pro návaznou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V tomto  pavilonu se nachází i stravovací provoz pro celé zařízení a administrativní vedení. Součástí  areálu je i hřiště na sport s umělým povrchem a menší venkovní bazén.

Služba chráněné bydlení je umístěna mimo vlastní areál zařízení, je v běžné zástavbě v domku v ulici Sloupenská č.p. 10. V tomto rekonstruovaném objektu (rekonstrukce proběhla v roce 2004, původně zaměstnanecký byt) bydlí 4 uživatelky této služby v dvoulůžkových pokojích s navazujícím obývacím pokojem a kuchyňkou, k dispozici mají dále krytou terasu a navazující zahradu.

Všechny kroky spojené s budováním a modernizací materiálního vybavení společně s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb vedly k zajištění odpovídajícího soukromí při ubytování našich uživatelů a humanizaci celého zařízení.

  • V zařízení pracuje k 1. 10. 2017 celkem 60 pracovníků (přepočtený počet), z toho je 39 pracovníků v přímé péči.
  • Naše zařízení úspěšně absolvovalo v roce 2007 v rámci projektu OP RLZ proces Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. V prosinci roku 2014 naše služba Chráněné bydlení úspěšně prošla inspekcí kvality poskytovaných sociálních služeb.

Na základě dokumentu Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023, která byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne 1. 2. 2016, dochází k 31. 12. 2017 k opuštění budovy skřivanského zámku a přilehlého areálu.  Zároveň dochází ke snižování kapacity našeho zařízení o deset lůžek k 1. 10. 2017, a dalšímu postupnému snižování o deset lůžek v příštích letech.

                                                                                                 Ing. Slavomil Štefán, ředitel

                                                                                

Telefon: 495 491 336 - ústředna

 

Více informací naleznete na webových stránkách: usp-skrivany.cz

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO