Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

Obec

obecní úřad

Adresa

Obec Skřivany

Dr. Vojtěcha 199
503 52 Skřivany

Úřední hodiny

 • PO    7.30 - 11.30   12.30 - 16.30 hod
 • ÚT    7.30 - 11.30   12.30 - 15.00 hod
 • ST    7.30 - 11.30   12.30 - 16.30 hod
 • ČT    7.30 - 11.30   12.30 - 15.00 hod
 • PÁ    ZAVŘENO

Spojení

 • Telefon - pevná linka: 495 491 318
 • Mobil starostky: 724 183 720
 • Mobil místostarostky: 734 533 625
 • Mobil místostarosty: 603 782 193
 • Pracovnice na odchyt psů: 737 166 335
 • Pracovníci na úklid obce: 606 050 415
 • E-mail:  skrivany@skrivany.cz
 • elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz
 • Datová schránka: kgca6qs

Stručný popis obce a blízkého okolí

Obec Skřivany se nachází 31 km západně od Hradce Králové a 3 km na sever od Nového Bydžova. Čítá 335 popisných čísel. Skřivany leží na křižovatce silnice II / 327 z Chlumce nad Cidlinou do Jičína s odbočkou III/3262 na Hořice v Podkrkonoší.

Obec má autobusové spojení po linkách Ostroměř - Nový Bydžov, Vysoké Veselí - Nový Bydžov, Jičín - Nový Bydžov, a Hořice - Nový Bydžov.

Druhou dopravní spojnicí je železniční trať číslo 040 Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov.
Od železniční trati na západ se zvedá mírný Křičovský kopec. Z Vrší se nabízí rozhled po Skřivanech a okolí, za pěkného počasí i na Chlumecké vrchy a jičínské sopky před hradbou Krkonoš.Východní okraj obce obtéká řeka Cidlina, jejíž koryto bylo částečně upraveno.

Skřivany leží v zemědělsky obhospodařované oblasti. Rozloha katastrálního území obce je 650 ha, nadmořská výška 238 m.

Tvar obce je dán dopravní kostrou - křížícími se dvěma hlavními komunikacemi. Podél nich se postupem doby realizovaly významnější objekty, jakými jsou škola, školka, obecní úřad, pošta, Dělnický dům a také obchody.

Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí Dr.Václava Vojtěcha vedle budovy základní školy, dále nově vystavěný komplex Domova sociálních služeb a Dům s chráněnými byty.

Na východním okraji obce při silnici na Hořice v Podkrkonoší stojí významné historické stavby: bývalý cukrovar, v současné době se v jeho opravených prostorách nachází firma Trivium Packaging Czech Republic, dále kostel, dřevěná zvonice a zámek. Na něj navazuje rozsáhlý zámecký park a za ním rybník. Blíže obci naproti zámku je menší rybník "Svatá Anna".

Statistické údaje

 • ZUJ: 570834
 • Počet částí: 1
 • Katastrální výměra: 650 ha
 • Počet obyvatel: cca 1050

Současnost obce

Obec Skřivany se nachází 31 km západně od Hradce Králové a 3 km na sever od Nového Bydžova. Čítá 303 popisných čísel. V obci žije 1050 obyvatel.

Skřivany leží na křižovatce silnice II / 327 z Chlumce nad Cidlinou do Jičína s odbočkou    III / 3262 na Hořice v Podkrkonoší. Obec má autobusové spojení po linkách Ostroměř - Nový Bydžov, Vysoké Veselí - Nový Bydžov, Jičín - Nový Bydžov, a Hořice - Nový Bydžov.

Druhou dopravní spojnicí je železniční trať číslo 040 Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov.
Od železniční trati na západ se zvedá mírný Křičovský kopec. Z Vrší se nabízí rozhled po Skřivanech a okolí, za pěkného počasí i na Chlumecké vrchy a jičínské sopky před hradbou Krkonoš.
Východní okraj obce obtéká řeka Cidlina, jejíž koryto bylo částečně upraveno.

Skřivany leží v zemědělsky obhospodařované oblasti. Rozloha katastrálního území obce je 650 ha, nadmořská výška 238 m.

Tvar obce je dán dopravní kostrou - křížícími se dvěma hlavními komunikacemi. Podél nich se postupem doby realizovaly významnější objekty, jakými jsou základní škola, mateřská školka, obecní úřad, pošta, Dělnický dům, Domov sociálních služeb, Dům s chráněnými byty, obchody atd.
Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí Dr.Václava Vojtěcha vedle budovy základní školy.
Na východním okraji obce stojí významné historické stavby: bývalý cukrovar, v současné době se v jeho opravených prostorách nachází f. Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., dále kostel, dřevěná zvonice a zámek. Na něj navazuje rozsáhlý zámecký park a rybník. Blíže obci naproti zámku je menší rybník "Svatá Anna".

Občanská vybavenost

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Dům s chráněnými byty
 • Domov sociálních služeb
 • Dělnický dům
 • Obecní knihovna
 • Obecní restaurace
 • Česká pošta
 • Prodejny potravin, textilu a drogerie
 • Kadeřnictví

Dopravní dostupnost

 • autobusové spojení
 • železniční spojení
 • značené cyklotrasy

Historie

fotkaÚzemí obce Skřivany bylo osídleno již v pravěku. Z mladší doby kamenné pochází nález kulturních jam se střepinami keramiky, primitivními nástroji a zbytky dřevěného uhlí. V roce 1909 byly v místním písníku nalezeny čtyři kostry skrčenců ve společném hrobě vybaveném keramikou, kamennou sekerkou a bronzovou náušnicí ze starší doby bronzové. Nálezy jsou umístěny v muzeu v Novém Bydžově.


První jednoznačná písemná zmínka o vsi je sice až z roku 1360, kdy byla původním sídlem vladyků ze Křivan, ale historik J.V.Šimák ztotožnil Skřivany s mosty Křivci (pontes Criuci) na řece Cidlině. Ty jsou uváděny v Kosmově Kronice české k roku 1110. K nejvýznamnějším rodům majitelů v 16. a v 17. století patří Zumrfeldové, kterým Skřivany patřily v letech 1552 – 1628. Skřivanská tvrz se výslovně uvádí roku 1628, kdy místní statek koupil Albrecht z Valdštejna. Tento byl po smrti Valdštejna opětovně navrácen roku 1654 Zumrfeldům. Snad kolem roku 1720  byla stará renesanční tvrz radikálně přestavěna na barokní zámek. V  témže roce byla postavena zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, která zpočátku sloužila pouze pro potřeby zámku a teprve později i obci jako kostel Rodiny Páně. Počínaje rokem 1842 se uvádí zasvěcení svaté Anně. Poblíž kostela stojí dřevěná zvonice nesoucí zvon z roku 1695, jenž byl v  noci z 24. na 25.3.2000 zcizen neznámým pobertou. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru roku 1905 byla přeložena na dnešní místo. Doba vzniku původní stavby se odhaduje po roce 1720.  Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který padl za oběť první světové válce.


fotkaZ celé řady dalších majitelů se do dějin obce zapsal zemský rada Maxmilián Ledvinka z Orlové Skály, u kterého v letech 1822 – 1829 byl zaměstnán jako vychovatel známý český básník F.L.Čelakovský.Později Skřivany zdědil Gustav Ledvinka, jenž roku 1862 založil při zámku na místě špýcharu malý cukrovar.V letech 1867 – 1868 dal Gustav Ledvinka dle projektu Josefa Niklase zcela přestavět zámek ve slohu windsorské novogotiky.


V roce 1872 koupil skřivanský zámek Adolf Ritter ze Záhony. Ten nechal po velkém požáru 8.dubna 1882 cukrovar přestavět na rafinerii cukru.Od roku 1889 za vlastnictví nových majitelů - Liebigů docházelo k  postupnému rozmachu místní rafinerie. V letech 1905 a 1912 rafinerii opakovaně zničil rozsáhlý požár. Tofoto umožnilo celkovou modernizaci a přestavbu cukrovaru.
Cukrovar pracoval na vývoz a jeho výrobky byly počátkem 20. století ve světě proslaveny a žádány. Známé homoličky se vyvážely doslova do celého světa. Před 1. světovou válkou zde bylo zaměstnáno na 1200 lidí. Během 2. světové války byla výroba cukru pozastavena a v továrně se vyráběla vojenská technika.Ke znárodnění cukrovaru došlo dne 11. dubna 1948.

Od roku 1977 začala nová kapitola v dějinách skřivanské továrny. Vzniká zde strojní podnik Strojobal.


PhDr. Václav VojtěchJedním z nejvýznamnějších rodáků ze Skřivan je PhDr. Václav Vojtěch. Narodil se 28. listopadu 1901 ve Skřivanech u Nového Bydžova, jeho život skončil tragickým utonutím v Labi u Sadské 6. srpna 1932. I za svůj krátký život se však stihl nesmazatelně zapsat mezi cestovatelskou elitu - dne 27. ledna 1929 v rámci expedice admirála Byrda vstoupil jako první Čech na území Antarktidy, za což obdržel rovněž jako první Čech nejvyšší americké vyznamenání - Zlatou Medaili Kongresu USA. Své zážitky a dojmy popsal na nesčetných velice úspěšných přednáškách, ve spoustě novinových článků, a také v knize Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem, jež je cenným historickým svědectvím o organizaci a průběhu polárních výprav ve zlomové první třetině 20. století, kdy bylo i cestovatelství obohaceno řadou technických vymožeností (radiové spojení, letecká doprava atd.). Vojtěchovu osobnost i onu slavnou výpravu na Jižní pól si lze podrobně přiblížit v rozsáhlé expozici Muzea v Novém Bydžově. Vojtěchovu památku pak připomíná pomník v jeho rodných Skřivanech, odhalený ke 100. výročí jeho narození a pamětní deska, umístěná původně na rodném domě - skřivanské myslivně. Záměrem je objekt zrekonstruovat, podané žádosti o dotaci zatím nebyly úspěšné. 


Původní hájovna Původní hájovna (historické foto)

 

 


Vojtěchův dubVojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub letní stojí poblíž hájovny, kde se narodil Dr. V. Vojtěch, u silnice Skřivany - Myštěves. Obvod kmene je 690 cm, výška 27 m. Kolem něho prochází naučná stezka, jsou zde lavičky a informační tabule. V celostátní anketě Strom roku 2006 se umístil na 3. místě.


 Zvonice Zvonička

Dřevěná šestiboká zvonice s původním zvonem z roku 1695 (odcizeného v roce 2000). Doba vzniku stavby se odhaduje až po roce 1720. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru v r. 1905 byla postavena za silnici na dnešní místo. Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který byl však během druhé světové války zabrán a odvezen. V r. 2004 byla kompletně zrekonstruována, v roce následujícím byl odlit a zavěšen nový zvon a celá zvonice vysvěcena.

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO