Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

MYSLIVECKÝ SPOLEK

Myslivecký spolek Skřivany provozuje myslivost ve společenstevní honitbě Skřivany.

Výbor mysliveckého spolku pracuje ve složení:
  • Předseda: Tomáš Novák
  • Místopředseda: Ladislav Krejcar ml.
  • Myslivecký hospodář: Pavel Hladík
  • Finanční hospodář: Josef Pulec ml.
  • Kynologický referent: František Pražák
  • Revizní komise: Václav Dědek ml., Michal Pulec

 

Současnost:

Myslivost je stará tradiční činnost, která se zaměřuje na obhospodařování zvěře a jejího životního prostředí. Myslivec by měl být také aktivním ochráncem přírody a všech jejích složek. Lov je jen malou částí myslivosti, musí být prováděn co nejzodpovědněji a měl by přispívat k udržení rovnováhy v přírodě.

V uplynulých deseti letech bylo v honitbě Skřivany průměrně ročně loveno 15 kusů srnčí,  3 kusy dančí zvěře a 7 kusů prasat divokých. Z drobné zvěře pak myslivci odlovili 10 kusů zajíců, 200 kusů  kachen divokých a 150 kusů kachen  polodivokých. Průměrné roční úlovky ostatních druhů zvěře byly následující: liška – 7 kusů, kuna – 3 kusy, straka – 7 kusů a nutrie – 10 kusů.

Jak bylo řečeno v úvodu, lov je jen menší částí aktivit členů Mysliveckého spolku.  Tradiční činností je přikrmování zvěře v době nouze.  Dále pak jarní úklid v honitbě. Výsadba zeleně  nebo pomoc při opravách oplocenek v obecním lese. Myslivci pomáhají i zemědělcům s ochranou zaseté kukuřice, kdy škodám zvěří zabraňují rozmístěním pachových ohradníků.  Při sekání luk se zase snaží snížit ztráty na zvěři. Procházejí sekané porosty se svými psy a vyhánějí ohroženou zvěř.

Zákon o myslivosti myslivcům ukládá mít k dispozici vycvičené psy s loveckými zkouškami. Proto byla v mysliveckém areálu u rybníka v roce 2010 vybudována nora na výcvik psů – norníků. Každoročně jsou zde pořádány zkoušky v bezkontaktním norování.

V oblasti společenské se myslivci prezentují pořádáním dětských rybářských závodů, které připravují ve spolupráci s vedoucími rybářského kroužku. Dále pak po pětileté odmlce myslivci obnovili tradici mysliveckých plesů a spolu se Spolkem Skřivaňáci 10.1.2020 uspořádali již 44. myslivecký ples.

Od 1.4. 2013 došlo ke změně hranic honitby. Skřivanští myslivci hospodaří ve společenstevní honitbě o celkové výměře 610 hektarů. Z toho tvoří 480 hektarů zemědělské pozemky,  95 hektarů lesní pozemky, 29 hektarů je ostatní plocha a 6 hektarů vodní plocha.

Od roku 2014 se s účinností nového občanského zákoníku změnil název z Mysliveckého sdružení Podháj Skřivany na Myslivecký spolek Skřivany.

V současné době má spolek 16 členů a jednoho čekatele na členství.

 

Historie:

Před rokem 1932 měl velkostatek Skřivany samostatnou honitbu na 398 hektarech a přidělených pět enkláv pozemků ve výměře 195 hektarů. Rozprodejem obou dvorů (Skřivany a Stihnov) došlo ke změně. Samostatnou honitbu v katastru obce měl pouze továrník Josef Balounek z Humburk v lese Skřivany. Tento les oplotil úplně jako oboru. Jeho les Trniny připadl do honitby společenské, která se utvořila 1. února 1933. Měla výměru 440 ha.
19. ledna 1933 volilo poprvé 123 členů společenstva honební výbor. Starostou byl zvolen Václav Horák, jednatelem ing. Arnošt Hahn. Tuto honitbu v období od 1. února 1933 do 31. ledna 1939 pronajali statkáři Josefu Brožovi (majiteli Stihnova) za roční nájem 1750,- korun. Myslivost byla provozována se svolením nájemce v režii společenstva. Dne 16. června 1950 měla ustavující schůzi Společnost myslivosti. Předsedou byl zvolen Václav Bičiště. Před rokem 1978 mělo myslivecké sdružení 15 členů a 714 hektarů honební plochy. Dne 24. 2. 1978 došlo ke sloučení mysliveckých sdružení ve Skřivanech a v Loučné Hoře. Vzniklo nové MS pod názvem Javorka se sídlem ve Skřivanech. Počet členů byl 34 a výměra honební plochy činila 1 590 ha. Výbor nového mysliveckého sdružení působil v tomto složení: B. Kofránek-předseda,J. Kotrman-místopředseda, V. Šebek-hospodář, J. Hercík-jednatel, M. Plecháč-finanční hospodář, J. Pulec - kynologický referent, F.Utíkal a V. Dědek – revisní komise. Členové Javorky prováděli průběžně během roku celou řadu prací nutných pro zajištění péče o zvěř a její chov, zejména přikrmování. Prostředky na nákup krmiv získávali brigádami v JZD. Po pochůzkách honitbou pravidelně kontrolovali zdravotní stav zvěře a zakopávali uhynulé kusy. Myslivecká stráž zajišťovala vyhánění zvěře z ploch, kde měla být nasazena hromadná sklizňová mechanizace. Zvláště v době hnízdění a kladení mláďat věnovali členové zvýšenou pozornost tlumení škodné zvěře. Pro výkon práva myslivosti v honitbě měla Javorka osm lovecky upotřebitelných psů. V letech 1981-1987 mělo MS Javorka stejný revír. Počet členů se pohyboval okolo třiceti. Předsedou byl p. Kofránek, hospodářem p. Šebek. Byly pořádány hony na drobnou zvěř a naháňky na lišky a černou zvěř. Společenského života se Javorka účastnila každoročním pořádáním mysliveckého plesu. Od roku 1992 došlo k opětovnému rozdělení a ve Skřivanech vzniklo myslivecké sdružení Podháj.  Členové jsou velmi aktivní také při brigádách. Za zmínku stojí zvláště rekonstrukce myslivecké chaty “Podhájka” ve Frštejně.

 

Život v obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rezervační systém

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Rezervovat

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nabídka práce

Nabídka práce

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO