Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběrné místo bude otevřeno každý týden v neděli od 14.00 do 16.00 hod počínaje dnem 25.3.2018.

Provozní doba v letním období:

Každý týden v neděli od 14:00 – 16:00 hodin

Ukládání odpadů je bezplatné a je podmíněno zaplacením místního poplatku za likvidaci domovního odpadu v příslušném roce.

 

Do sběrného dvora se může ukládat:

1) do přistaveného kontejneru:

    domovní odpad, který nelze pro jeho objemnost uložit do

     popelnice, např. koberce, matrace, plastové nádoby většího objemu, linoleum atd.

 

2) na vyhrazené místo BIOODPAD patří:

    zahradní odpad, listí, tráva, piliny, dřevní štěpka, zbytky   ovoce, zeleniny,

    pečiva,  skořápky apod.

 

3) na určené prostranství sběrného místa patří:

 větve menšího průměru (prořezávka)

 

4) odebírají se i různé spotřebiče na elektrický proud, např. televizory, DVD, rádia,videokamery, PC včetně monitorů, roboty, konvice, žehličky, vařiče, kalkulačky, elektrické hračky apod.

 

Na sběrné místo nepatří!!!

1) nebezpečné odpady, akumulátory, pneumatiky a veškeré součástí automobilů,

    plechovky od barev a chemikálií, lednice a mrazničky

2) stavební odpad z novostaveb  (povinnost stavebníka prokázat při kolaudaci způsob likvidace)

 

Žádáme Vás, abyste do kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech (u hasičské zbrojnice, V Sádku a u panelového domu v Tovární ulici ukládali pouze odpad, na který jsou kontejnery určeny.

Ostatní odpad do těchto nádob i před nádoby nepatří!

MÍSTO U HASIČSKÉ ZBROJNICE JE MONITOROVÁNO!

Ukládání odpadů mimo provozní dobu, mimo prostory sběrného dvora a sběrného místa u hasičské zbrojnice bude považováno za porušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Skřivany o  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a může za to být uložena pokuta.

 

                                                                            Karolína Hálová, DiS., starostka