Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

TJ Sokol

Tělocvičná jednota Sokol byla založena popudem studujících V.Hořáka, J.Brzáka a V.Vojtěcha 1. dubna 1919. Prvním starostou byl lesní velkostatku František Vojtěch, jednatelem Josef Procházka, náčelníkemVáclav Klór a náčelnicí K.Kavková.
Sokol se podílel též na kulturním životě v obci. V roce 1919 převzal na svá bedra skřivanské ochotnické divadlo i s jeho dluhem 1100 korun. Kromě divadla jednota pořádala různé besídky, akademie, přednášky a slavnosti v Dělnickém domě i na cvičišti.
V roce 1920 se Sokol zúčastnil VII. Všesokolského sletu v Praze. 26. června 1926 jel sokolský dorost na slet do Prahy. Cvičilo 7 dorostenců a 10 dorostenek v kroji.Ve dnech 4. – 6. července 1926 se konal VIII. Všesokolský slet v Praze. Z jednoty Skřivany – Sloupno cvičilo 19 mužů a 10 žen. Celkem se zúčastnilo 68 členů a 12 nečlenů. Dne 19. června 1927 byl na cvičišti Sokola ve Skřivanech pořádán IV. Župní slet sokolské župy Denisovy. Vystoupilo přes 1000 žáků, žaček, dorostenců a dorostenek. Příjem do pokladny jednoty činil 17000 korun. Na IX. Všesokolském sletu se ve dnech dorostu od 26.-29. června 1932 představilo 9 dorostenek s dvěmi vedoucími z jednoty Skřivany-Sloupno. O hlavních sletových dnech od 3.-6. 7. 1930 se cvičení zúčastnilo 9 žen, 13 mladších a 6 starších mužů. Tenisový odbor TJ Sokol oficiálně otevřel tenisový dvorec v neděli 20. srpna 1933 na sokolském cvičišti. Dne 3. června 1934 byl pořádán slet sokolské mládeže a 10. června slet Tyršovy župy v Kolíně, kterého se zúčastnili také sokolové ze Skřivan. K 1. květnu 1935 bylo v Sokole zapsáno 89 mužů a 42 ženy.
Dne 8. října 1935 měl Sokol mimořádnou valnou hromadu, na které se projednávalo, zda mají začít ke cvičení užívat nově zbudovanou školní tělocvičnu. Bylo rozhodnuto, že sál restaurace bude nadále sloužit pro přednášky a zábavy, tělocvična pouze ke cvičení. Za tím účelem do ní bylo přeneseno nářadí. V neděli 1. března 1936 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična. Na svou dobu byla velmi dobře vybavena. Měla ústřední topení, šatny, sprchy s teplou i studenou vodou.Sokol byl jako vlastenecká organizace v roce 1940 nacisty rozpuštěn a jeho činnost byla obnovena až po osvobození v roce 1945. Dne 2. prosince 1941 vydali Němci nařízení, aby veškeré sokolské upomínky, busty, pamětní desky, pomníky, obrazy, knihy, jména ulic a náměstí, prostě vše, co by připomínalo Sokol, bylo odstraněno. Po převratu byly nejprve veškeré tělovýchovné složky soustředěny do Sokola, což bylo oznámeno rozhlasem 31. 3. 1948. Okrskové cvičení Sokola se konalo ve Skřivanech 23. května 1948. Bylo zastoupeno 12 z 38 jednot Denisovy župy. Cvičilo 138 mužů pod vedením náčelníka K.Vantury, 120 žen vedla E.Grossová, 84 dorostenců vedl M.Vantura, 128 dorostenek A.Tichá. Celkem 319 žáků a žákyň vystoupilo za vedení M.Vantury, A.Hlušičky, A.Rákosové a R.Jiráskové. V neděli 19. června 1948 mládež zahájila XI.Všesokolský slet v Praze. Ze Skřivan a ze Sloupna se zúčastnilo cvičení 21 žáků, 19 žákyň, 19 dorostenců a 15 dorostenek. Od 1. – 8. července 1948 cvičilo na XI. sletu 17 mužů a 29 žen. TJ Sokol měla na konci roku 1948 celkem 230 členů. Starostou byl A.Kunert a náčelníkem K.Vantura. TJ Sokol pracovala nepřetržitě až do roku 1952, kdy byla ČOS zrušena a došlo ke sjednocení tělovýchovy.
Po roce 1989 byla činnost Sokola obnovena. Z bývalé Denisovy župy zůstaly pouze jednoty Nový Bydžov a Skřivany-Sloupno, a tak byly přičleněny k Orlické župě se sídlem v Hradci Králové. Na ustavující schůzi byl v září 1991 starostou zvolen M.Vantura. Pravidelné cvičení žactva započalo 25. listopadu 1991. Byly uspořádány dva běhy letního tábora v Rokytnici nad Jizeroru.
 

Život v obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rezervační systém

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Rezervovat

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Nabídka práce

Nabídka práce

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO