Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Myslivecký spolek Skřivany

provozuje myslivost ve společenstevní honitbě Skřivany.

 

Výbor MS pracuje ve složení:
Předseda:                       Tomáš Novák
Místopředseda:               Petr Husman
Myslivecký hospodář:     Pavel Hladík
Finanční hospodář:         Miroslav Špáta
Kynologický referent:      František Pražák
Revizní komise:              Václav Dědek ml., Ladislav Krejcar ml.

 

Výměra honitby:             610 ha

Lesní pozemky:                95 ha

Zemědělské pozemky:   481 ha

Vodní plochy:                     6 ha

Ostatní pozemky:             28 ha

 

Současnost:

V honitbě se trvale vyskytuje srnčí, zajíc, kachna divoká, bažant (jeho stavy bohužel silně poklesly), dále se můžeme setkat s koroptví, křepelkou, holubem hřivnáčem. Hojné jsou šelmy liška, kuna skalní a lesní, jezevec. Častými návštěvníky jsou divoká prasata a daňci.

V posledním desetiletí se podobně jako v celé ČR rozrůstají stavy nepůvodní zvěře nutrií a pronikají k nám nepůvodní šelmy jako psík mývalovitý a norek americký. U prvně jmenovaného skřivanští myslivci ulovili v posledním desetiletí 20 ks, u norka byl zaznamenán 1 úlovek. Z ostatních druhů zvěře se za posledních 10 let v průměru ročně lovilo 14 ks srnčí zvěře, 5 ks divokých prasat, 2 ks dančího, 60 zajíců, 120 ks kachen. V letech 2000-2003 byl průměrný roční úlovek 50 bažantích kohoutů. V současné době se lov pro nízké stavy neprovádí. Dále skřivanští myslivci ročně loví 5 lišek, 5 kun a 20 strak.

 

Historie:

Před rokem 1932 měl velkostatek Skřivany samostatnou honitbu na 398 hektarech a přidělených pět enkláv pozemků ve výměře 195 hektarů. Rozprodejem obou dvorů (Skřivany a Stihnov) došlo ke změně. Samostatnou honitbu v katastru obce měl pouze továrník Josef Balounek z Humburk v lese Skřivany. Tento les oplotil úplně jako oboru. Jeho les Trniny připadl do honitby společenské, která se utvořila 1. února 1933. Měla výměru 440 ha.
19. ledna 1933 volilo poprvé 123 členů společenstva honební výbor. Starostou byl zvolen Václav Horák, jednatelem ing. Arnošt Hahn. Tuto honitbu v období od 1. února 1933 do 31. ledna 1939 pronajali statkáři Josefu Brožovi (majiteli Stihnova) za roční nájem 1750,-korun. Myslivost byla provozována se svolením nájemce v režii společenstva. Dne 16. června 1950 měla ustavující schůzi Společnost myslivosti. Předsedou byl zvolen Václav Bičiště. Před rokem 1978 mělo myslivecké sdružení 15 členů a 714 hektarů honební plochy. Dne 24. 2. 1978 došlo ke sloučení mysliveckých sdružení ve Skřivanech a v Loučné Hoře. Vzniklo nové MS pod názvem Javorka se sídlem ve Skřivanech. Počet členů byl 34 a výměra honební plochy činila 1 590 ha. Výbor nového mysliveckého sdružení působil v tomto složení: B.Kofránek-předseda,J.Kotrman-místopředseda,V.Šebek-hospodář,J.Hercík-jednatel,M.Plecháč-finanční hospodář,J.Pulec - kynologický referent, F.Utíkal a V.Dědek – revisní komise. Členové Javorky prováděli průběžně během roku celou řadu prací nutných pro zajištění péče o zvěř a její chov, zejména přikrmování. Prostředky na nákup krmiv získávali brigádami v JZD. Po pochůzkách honitbou pravidelně kontrolovali zdravotní stav zvěře a zakopávali uhynulé kusy. Myslivecká stráž zajišťovala vyhánění zvěře z ploch, kde měla být nasazena hromadná sklizňová mechanizace. Zvláště v době hnízdění a kladení mláďat věnovali členové zvýšenou pozornost tlumení škodné zvěře. Pro výkon práva myslivosti v honitbě měla Javorka osm lovecky upotřebitelných psů.V letech 1981-1987 mělo MS Javorka stejný revír. Počet členů se pohyboval okolo třiceti. Předsedou byl p. Kofránek, hospodářem p. Šebek. Byly pořádány hony na drobnou zvěř a naháňky na lišky a černou zvěř. Společenského života se Javorka účastnila každoročním pořádáním mysliveckého plesu. Od roku 1992 došlo k opětovnému rozdělení a ve Skřivanech vzniklo myslivecké sdružení Podháj.  Členové jsou velmi aktivní také při brigádách. Za zmínku stojí zvláště rekonstrukce myslivecké chaty “Podhájka” ve Frštejně.