Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítáme Vás na stránkách Klubu seniorů ve Skřivanech
 
Z historie Klubu seniorů Skřivany
 
V roce 1999 se podařilo seskupit 50 lidí seniorského věku, ale plných energie a chuti bavit se, a založili jsme Klub seniorů. Již od prvopočátku jsme si vytyčili jasné cíle, zakotvené v pevně daném programu, který se snažíme v každém roce beze zbytku plnit. To je možné jen s podporou obecního úřadu a zastupitelstva obce, ať už se to týká propůjčování sálů či finančního příspěvku.
Protože jedním z bodů naší činnosti bylo pořádání kulturních akcí pro všechny starší občany v obci (i nečleny), bylo nutné založit pěvecko-dramatický kroužek, kroužek tělesných aktivit a později i kroužek šikovných rukou, abychom mohli připravovat náplně pro všechny velké akce, které se konají 4 x ročně. Jen díky tomu, že se sešla parta, které je blízká legrace i vážná práce, a jejíž členové jsou ochotni věnovat spoustu času přípravě vystoupení a mají radost z toho, že přinášejí potěšení i všem našim divákům, že mohou vše, co si naplánujeme, plnit. Naší velikou výhrou je fakt, že osou aktivit jsou lidé se specifickým zaměřením, kteří svou práci odvádějí stoprocentně a t.č. jsou nezastupitelní. Například Eliška Ferstová (akordeon, klávesy, doprovází sbor), Václav Ondráček (dirigent), Miroslav Vantura (tvoření dekorací), Hana Svobodová (příprava, scénáře, režie programů), Jarmila Ludvíková (vedení TV kroužku), Alena Škrobánková (příprava výzdoby) a mnoho dalších ochotných aktivistů.
Seniorské kluby mají všude stejný problém – s přibývajícími léty i těm nejaktivnějším ubývají síly a zdraví a bohužel někteří již nejsou mezi námi. Vzpomenu alespoň některých, kteří měli zásluhu na dobrém jménu a rozvoji Klubu. Např. Jaroslava Hrudová, Rastislav Kykal, Vlasta Vášová, Jaroslav Šindler. Jiní mají zdravotní problémy a tak došlo i k tomu, že se téměř po 10 letech změnilo původní vedení klubu (vedoucí KS Hana Svobodová, pokladník Eva Šamšová, materiální zajištění akcí Jaroslava Myšková), které mělo k dispozici tým aktivistů (Josef Novák, Květa Tomišková, Josef Vacek, Marie Vacková, Alena Škrobánková, Miroslav Vantura, Jindřich Pešek, Alena Šibravová, Jaroslav Šindler) a jejich funkce převzali vedoucí KS Jarmila Ludvíková, pokladní Libuše Zimová, materiální zajištění akcí Helena Faltýnková a původní tým aktivistů.
V současné době má náš Klub seniorů 134 členů, kteří platí roční příspěvek Kč 50,-.
Pro dobrou informovanost členů vydáváme 3krát ročně občasník OKNO (Otázky, Klípky, Novinky, Odpovědi) a rádi v něm zveřejníme i vaše příspěvky (předávejte Haně Svobodové).
Náš pěvecký kroužek se schází každý čtvrtek v 16.00 hodin (24 členů) v klubovně KS v Dělnickém domě a přivítáme každého, kdo má zájem o pravidelné nacvičování a vystupování na našich akcích. Uvítali bychom, kdyby se nám přihlásily k dobré spolupráci kluby, kde zpívají seniorské sbory – mohli bychom uspořádat setkání sborů.
Činnost našeho klubu je rozmanitá a je rozpracována v ročních Programech činnosti, které budeme zveřejňovat na těchto stránkách. Zároveň budeme aktuálně upozorňovat na akce s detailním programem a zveme všechny seniory, kteří by na některé naše akce chtěli přijít i z okolních obcí, aby k nám do Skřivan přijeli (prosíme ohlásit předem pro zajištění míst a občerstvení).
 
Kontakty na Klub seniorů
  • Jarmila Ludvíková   tel. 739 418 570 
  • Hana Svobodová tel. 495 493 338   e-mail : hana.svo@seznam.cz
 
 Pěvecký sbor Klubu seniorů ve Skřivanech