Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpady je možné odkládat na provizorní sběrné místo na Jadossu za Dělnickým domem každý všední den v čase od 8:00 do 15:00 hodin, vždy po předchozí dohodě s pracovnicí obce paní Renatou Šindlerovou tel.: 606 050 415. Budete-li potřebovat odpad odložit v jiném čase, je zde možnost domluvy.

 

Znovuotevření v r. 2021 bude oznámeno na úřední desce, obecním rozhlasem a na webových stránkách obce www.skrivany.cz.

 

Provozní doba v letním období:

Každý týden v neděli od 14:00 – 16:00 hodin

Ukládání odpadů je bezplatné a je podmíněno zaplacením poplatku za likvidaci domovního odpadu v příslušném roce.

Na sběrné místo se může ukládat:

1) do přistaveného kontejneru:

    domovní odpad, který nelze pro jeho objemnost uložit do

     popelnice, např. koberce, matrace, plastové nádoby většího objemu, linoleum atd.

2) na vyhrazené místo BIOODPAD patří:

    zahradní odpad, listí, tráva, piliny, dřevní štěpka, apod.

3) na určené prostranství sběrného místa patří:

 větve menšího průměru (prořezávka)

4) různé spotřebiče na elektrický proud, např. televizory, DVD, rádia,videokamery, PC včetně monitorů, roboty, konvice, žehličky, vařiče, kalkulačky, elektrické hračky apod.

5) nebezpečný odpad (např. akumulátory, plechovky od barev a chemikálií, lednice a mrazničky) pouze po vyhlášení datumu sběru obecním úřadem. (2x ročně - jaro, podzim) 

   

Stavební odpad z novostaveb na sběrné místo nepatří!!!

(Stavebník musí prokázat při kolaudaci způsob likvidace)

 

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (sklo, plast, papír, kovy, olej, ošacení)

Žádáme Vás, abyste do kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech v Malátově ulici u hasičské zbrojnice, v ul. V Sádku, v ulici Komenského a u panelového domu v Tovární ulici ukládali pouze odpad, na který jsou kontejnery určeny.

Ostatní odpad do těchto nádob i před nádoby nepatří!

MÍSTO U HASIČSKÉ ZBROJNICE JE MONITOROVÁNO!

Ukládání odpadů mimo provozní dobu, mimo prostory sběrného dvora a sběrného místa u hasičské zbrojnice bude považováno za porušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Skřivany o  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a může za to být uložena pokuta.

 

                                                                            Karolína Hálová, DiS., starostka