Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JAK SE STÁT ČTENÁŘEM?

Navštívíte knihovnu, knihovnice Vám vystaví čtenářský průkaz, za který zaplatíte 10,- Kč za rok, a jste čtenářem knihovny. Můžete využívat v knihovně internet zdarma.

Výpůjční doba:

Pondělí, čtvrtek  - 15.00 až 19.00 hodin
 

Internet

zdarma ve výpůjčních dnech pondělí a čtvrtek.

O KNIHOVNĚ

            Knihovna ve Skřivanech byla založena v roce 1902 z podnětu řídícího učitele a obecního kronikáře Josefa Bejra a sídlila nejprve ve škole. Když byl v roce 1929 vybudován obecní dům, byla do něj přemístěna i knihovna. V té době měla 1711 svazků knih a 109 čtenářů. V době okupace nemohla knihovna fungovat. Její provoz byl obnoven až po osvobození, kdy dostala své sídlo v domě pana Bašuse v čp. 85.

            V roce 1960 byla přemístěna do zasedací síně místního národního výboru a fond knihovny se rozrostl na 5000 svazků. Tehdejší knihovnice, paní Božena Zámečníková, také založila kroniku knihovny. V dalších letech se knihovníci často střídali. V roce 2000 se o knihovnu starala slečna Hana Šindlerová a v roce 2003 převzal knihovnický štafetový kolík PhDr. Jiří Malina, který vedl knihovnu až do roku 2009, od tohoto roku je knihovnicí Mgr. Radmila Vavřínková.

            Dnes má knihovna své místo v prvním patře Dělnického domu, její fond čítá 6,5 tisíce svazků a navštěvuje ji 400 čtenářů.

            Knihovna získala v roce 2004 titul nejlepší knihovna v kraji v soutěži Vesnice roku. Pohár a diplom předal tehdejšímu knihovníkovi PhDr. Jiřímu Malinovi hejtman kraje Ing. Pavel Bradík.

V letech 2005 a 2008 zvítězila skřivanská knihovna se svými internetovými stránkami v soutěži „Web sem, web tam,“ kterou vyhlašuje Knihovna města Hradce Králové.

            Knihovna funguje i jako informační středisko. Od roku 2003 provozuje internetové služby, knihovnice poskytuje žákům 9. tříd konzultace k přijímacím zkouškám  na střední školy a radí studentům středních škol s výběrem četby k maturitním zkouškám z českého jazyka.

            Na besedy o knihách do knihovny pravidelně docházejí děti místní mateřské školy, žáci základní školy a obyvatelky Domova sociálních služeb ve Skřivanech. Jednou týdně dochází knihovnice do 1. nebo 2. třídy ZŠ Skřivany na čtení s porozuměním. Společně už přečetli Sekorova Ferdu Mravence, Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce, Vančurova Kubulu a Kubu Kubikulu a Čtvrtkovu Makovou panenku. Součástí čtení jsou i pracovní listy, v kterých si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu.

            Knihovnice připravuje žáky ZŠ Skřivany na recitační a literární soutěže. V letošní roce se 16 jejích svěřenců zúčastnilo regionální recitační soutěže V Novém Bydžově. V kategorii 1. a 2. tříd si z ní odvezla 2. místo Lenka Fedaková a Venda Šimůnek 3. místo.V kategorii 3.-5.tříd získal Jaromír Mansfeld zlato a Filip Škota stříbro. Z kategorie 6. a 7. tříd se na 3. příčce umístila Ema Mansfeldová a v nejstarší kategorii 8. a 9. tříd skončila  na 2. místě Gabriela Lukacsovitsová a na 3. Michaela Očenášková.

Regionální soutěže Libčanská básnička se účastnilo 13 skřivanských žáků a přivezli si dvě první místa (Lucinka Jánská z 1. třídy, Jaromír Mansfeld), 2. místo získal Filip Škota, 3. místo Gabriela Lukacsevitsová a výkon Lenky Fedakové ocenila porota čestným uznáním.

Chlumec nad Cilinou pořádá Literární cenu Antonína Lautrbacha, kde soutěžící představují své oblíbené knihy a čtou z nich úryvky. Této soutěže se účastnilo 8 žáků skřivanské školy a dva z nich, Jaromíra Mansfelda a Michaelu Očenáškovou ocenila porota prvními místy.