Menu
Obec Skřivany
Obec Skřivanyu Nového Bydžova

Sběrné místo pod drahou

V neděli 13.3.2022 bude zprovozněno SBĚRNÉ MÍSTO VE SKŘIVANECH pod drahou pod dohledem pracovníka Obce Skřivany.

Ukládání odpadů je bezplatné a je podmíněno zaplacením místního poplatku za komunální odpad v příslušném roce.

Provozní doba:  každou neděli od 14:00 – 16:00 hodin

 

Na sběrné místo se může ukládat:

 

  1. do přistaveného kontejneru:

    domovní odpad, který nelze pro jeho objemnost uložit do

    popelnice, např. koberce, matrace, plastové nádoby většího objemu, linoleum atd.

 

2) na vyhrazené místo BIOODPAD patří:

    zahradní odpad, listí, tráva, piliny, dřevní štěpka, zbytky ovoce, zeleniny, pečiva,

    skořápky apod.

 

3) na určené prostranství sběrného místa patří:

 větve menšího průměru (prořezávka)

 

4) odebírají se i různé spotřebiče na elektrický proud, např. televizory, DVD, rádia,

    videokamery, PC včetně monitorů, roboty, konvice, žehličky, vařiče, kalkulačky,

    elektrické hračky apod.

 

Nebezpečný odpad (např. akumulátory, plechovky od barev a chemikálií, lednice a mrazničky) se sbírá  pouze po vyhlášení datumu sběru obecním úřadem. (2x ročně - jaro, podzim) 

Stavební odpad z novostaveb na sběrné místo nepatří! (povinnost stavebníka prokázat při kolaudaci způsob likvidace)

 

Žádáme Vás, abyste do kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech (u hasičské zbrojnice, V Sádku, ul. Komenského a u panelového domu v Tovární ulici ukládali pouze odpad, na který jsou kontejnery určeny.

MÍSTO U HASIČSKÉ ZBROJNICE JE MONITOROVÁNO!

Ukládání odpadů mimo provozní dobu, mimo prostory sběrného dvora a sběrného místa u hasičské zbrojnice bude považováno za porušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Skřivany o  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a může za to být uložena pokuta.

Ve Skřivanech  1.3.2022                                                        Karolína Hálová, DiS., starostka

Kontakty

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

 

Telefon - pevná linka: 495 491 318
Mobil starostky: 724 183 720
Mobil místostarosty: 603 782 193

 

E-mail: skrivany@skrivany.cz
elektronická podatelna: podatelna@skrivany.cz

Úřední hodiny

Pondělí
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Úterý
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Středa
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.30 hod
Čtvrtek
7.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00 hod
Pátek
ZAVŘENO