Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Historie

 

40Území obce Skřivany bylo osídleno již v pravěku. Z mladší doby kamenné pochází nález kulturních jam se střepinami keramiky, primitivními nástroji a zbytky dřevěného uhlí. V roce 1909 byly v místním písníku nalezeny čtyři kostry skrčenců ve společném hrobě vybaveném keramikou, kamennou sekerkou a bronzovou náušnicí ze starší doby bronzové. Nálezy jsou umístěny v muzeu v Novém Bydžově.

 

První jednoznačná písemná zmínka o vsi je sice až z roku 1360, kdy byla původním sídlem vladyků ze Křivan, ale historik J.V.Šimák ztotožnil Skřivany s mosty Křivci (pontes Criuci) na řece Cidlině. Ty jsou uváděny v Kosmově Kronice české k roku 1110. K nejvýznamnějším rodům majitelů v 16. a v 17. století patří Zumrfeldové, kterým Skřivany patřily v letech 1552 – 1628. Skřivanská tvrz se výslovně uvádí roku 1628, kdy místní statek koupil Albrecht z Valdštejna. Tento byl po smrti Valdštejna opětovně navrácen roku 1654 Zumrfeldům. Snad kolem roku 1720  byla stará renesanční tvrz radikálně přestavěna na barokní zámek. V  témže roce byla postavena zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, která zpočátku sloužila pouze pro potřeby zámku a teprve později i obci jako kostel Rodiny Páně. Počínaje rokem 1842 se uvádí zasvěcení svaté Anně. Poblíž kostela stojí dřevěná zvonice nesoucí zvon z roku 1695, jenž byl v  noci z 24. na 25.3.2000 zcizen neznámým pobertou. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru roku 1905 byla přeložena na dnešní místo. Doba vzniku původní stavby se odhaduje po roce 1720.  Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který padl za oběť první světové válce.

 

42

Z celé řady dalších majitelů se do dějin obce zapsal zemský rada Maxmilián Ledvinka z Orlové Skály, u kterého v letech 1822 – 1829 byl zaměstnán jako vychovatel známý český básník F.L.Čelakovský.Později Skřivany zdědil Gustav Ledvinka, jenž roku 1862 založil při zámku na místě špýcharu malý cukrovar.V letech 1867 – 1868 dal Gustav Ledvinka dle projektu Josefa Niklase zcela přestavět zámek ve slohu windsorské novogotiky.

  

V roce 1872 koupil skřivanský zámek Adolf Ritter ze Záhony. Ten nechal po velkém požáru 8.dubna 1882 cukrovar přestavět na rafinerii cukru.Od roku 1889 za vlastnictví nových majitelů - Liebigů docházelo k  postupnému rozmachu místní rafinerie. V letech 1905 a 1912 rafinerii opakovaně zničil rozsáhlý požár. To23 umožnilo celkovou modernizaci a přestavbu cukrovaru.
Cukrovar pracoval na vývoz a jeho výrobky byly počátkem 20. století ve světě proslaveny a žádány. Známé homoličky se vyvážely doslova do celého světa. Před 1. světovou válkou zde bylo zaměstnáno na 1200 lidí. Během 2. světové války byla výroba cukru pozastavena a v továrně se vyráběla vojenská technika.Ke znárodnění cukrovaru došlo dne 11. dubna 1948.

Od roku 1977 začala nová kapitola v dějinách skřivanské továrny. Vzniká zde strojní podnik Strojobal.

 

PhDr. Václav VojtěchJedním z nejvýznamnějších rodáků ze Skřivan je PhDr. Václav Vojtěch. Narodil se 28. listopadu 1901 ve Skřivanech u Nového Bydžova, jeho život skončil tragickým utonutím v Labi u Sadské 6. srpna 1932. I za svůj krátký život se však stihl nesmazatelně zapsat mezi cestovatelskou elitu - dne 27. ledna 1929 v rámci expedice admirála Byrda vstoupil jako první Čech na území Antarktidy, za což obdržel rovněž jako první Čech nejvyšší americké vyznamenání - Zlatou Medaili Kongresu USA. Své zážitky a dojmy popsal na nesčetných velice úspěšných přednáškách, ve spoustě novinových článků, a také v knize Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem, jež je cenným historickým svědectvím o organizaci a průběhu polárních výprav ve zlomové první třetině 20. století, kdy bylo i cestovatelství obohaceno řadou technických vymožeností (radiové spojení, letecká doprava atd.). Vojtěchovu osobnost i onu slavnou výpravu na Jižní pól si lze podrobně přiblížit v rozsáhlé expozici Muzea v Novém Bydžově. Vojtěchovu památku pak připomíná pomník v jeho rodných Skřivanech, odhalený ke 100. výročí jeho narození a pamětní deska, umístěná původně na rodném domě - skřivanské myslivně. Záměrem je objekt zrekonstruovat, podané žádosti o dotaci zatím nebyly úspěšné. 

 

Původní hájovna Původní hájovna (historické foto)

 

 

Vojtěchův dubVojtěchův dub

Krásný a statný, více než 400 let starý dub letní stojí poblíž hájovny, kde se narodil Dr. V. Vojtěch, u silnice Skřivany - Myštěves. Obvod kmene je 690 cm, výška 27 m. Kolem něho prochází naučná stezka, jsou zde lavičky a informační tabule. V celostátní anketě Strom roku 2006 se umístil na 3. místě.

 

  

Zvonice Zvonička

Dřevěná šestiboká zvonice s původním zvonem z roku 1695 (odcizeného v roce 2000). Doba vzniku stavby se odhaduje až po roce 1720. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru v r. 1905 byla postavena za silnici na dnešní místo. Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který byl však během druhé světové války zabrán a odvezen. V r. 2004 byla kompletně zrekonstruována, v roce následujícím byl odlit a zavěšen nový zvon a celá zvonice vysvěcena.