Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Řád veřejného pohřebiště

 

Žádáme nájemce hrobových míst, aby na OÚ Skřivany (zodpovědná osoba Martina Tobolková, referentka) hlásili:

- změnu adresy místa pobytu

- změnu nájemce

- ukládání uren (poplatek za uložení 20,- Kč)

- pohřbívání zesnulých

 

Cena za nájem hrobového místa:

- hrobové nebo urnové místo ................................................................. 6,- Kč/m2/ rok

- kolumbárium: za 1 místo, pro uložení max. 2 uren ............................. 40,- Kč/rok

- služby s nájmem spojené ...................................................................  50,- Kč/rok

 

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na dobu určitou, a to vždy od 1.1. následujícího roku na dobu 10 let.