Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení - veřejné zasedání ZO Skřivany 19.3.2018

OZNÁMENÍ

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skřivany se koná v pondělí 19. 3. 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Skřivanech.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z minulého jednání
 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 4. Rozdělení výsledku hospodaření obce za rok 2017
 5. Žádosti ZŠ a MŠ Skřivany
 6. Kompetence starostky v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 7. Smlouva o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
 8. Smlouva o spolupráci se společnostmi Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a Královéhradecká provozní, a. s. a delegování zástupce
 9. Žádosti o pronájem části pozemku p. č. 153/13 v k. ú. Skřivany
 10. Informace o výdeji kompostérů na bioodpad
 11. Informace o otevření sběrného místa

   

Ve Skřivanech dne 12. 3. 2018

                                                                  Karolína Hálová, DiS., starostka obce 

 

 

Vyvěšeno: 12. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět